Beleid – Tandartsenpraktijk Sweelinckhof – ‘S-GRAVENZANDE

Beleid

Beleid

Beleidsverklaring

De praktijk streeft er naar een moderne praktijk te zijn waar kwalitatief hoogwaardige zorg wordt verleend. Dit realiseert de praktijk door middel van kwaliteitsmanagement. De processen zijn zodanig georganiseerd en gestructureerd dat er sprake is van een goede beheersing van het zorgproces en een constante kwaliteit gewaarborgd is. Tevens is een systematiek geïmplementeerd om voortdurend en aantoonbaar alle activiteiten en processen te evalueren en waar nodig te verbeteren.

Indien u een afspraak onverhoopt niet kunt nakomen gelieve uiterlijk 24 uur op voorhand dit te melden op 0174-440283, anders kunnen er kosten in rekening gebracht worden.

Doorlopende doelstellingen zijn:

– Het leveren van producten en diensten conform de verwachtingen van de patiënt en het geven van advies / hulp zonder aanzien des persoons.
– Het realiseren van een aanvaardbare wachttijd voor de patiënten.
– Door het trainen, opleiden, motiveren en stimuleren van het personeel, het bereiken van:
– Een continue proces van kwaliteitsverbetering.
– Het werken volgens de gestelde eisen.
– Een goede werksfeer.
– Een veilige werkomgeving.
– Een minimale belasting van het milieu.
– Het uitvoeren en onderhouden van de wettelijke Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), zodat duidelijk is, waar prioriteiten met betrekking tot veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu in de bedrijfsvoering liggen.
– Het participeren in projecten en activiteiten, die tot doel hebben de bestaande zorgverlening te optimaliseren, of nieuwe vormen te ontwikkelen.
– Het realiseren van een soepel lopende verwijzing met andere zorgverleners.
– Het certificeren van het kwaliteitsmanagementsysteem.
– De jaarlijkse evaluatie benutten voor het opstellen van meetbare (kwaliteits)doelstellingen.
– Het periodiek beoordelen van de opvolging van meetbare (kwaliteits)doelstellingen.
– Het naleven van alle kwaliteitseisen.
– Het regelmatig toetsen van het kwaliteitssysteem.

Het is van belang dat de medewerkers zich bewust zijn van hun invloed op de kwaliteit van het werk en hoe dit bijdraagt aan het bereiken van de doelstellingen. Het is duidelijk dat het verlenen van zorg mensenwerk is. De directie staat daarom open voor verbeteringen aangegeven door het personeel in bijvoorbeeld werkoverleg en functioneringsgesprekken.

De bedrijfsprocessen zijn actueel en goed gedocumenteerd en worden indien nodig geactualiseerd of herzien.

De assistentes zijn bevoegd om bepaalde handelingen zelfstandig uit te voeren.

Team Sweelinckhof